POZASTAVENIE FLORBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

Slovenský zväz florbalu, prostredníctvom predsedu Ligovej komisie SZFB Lukáša Blaška nás dnes informoval:

„Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky pozastavuje všetky florbalové súťaže v jeho pôsobnosti až do 8.decembra. Hromadné podujatia na Slovensku sú počas dvojtýždňového lockdownu od dnes zakázané. V prípade, že "lockdown" nebude predĺžený, prvým hracím dňom celoštátnych súťaží na základe „COVID-19 - špecializovaný predpis 2021“ by mala byť sobota 11.decembra. V prípade dohody klubov sa zápasy z víkendu 11.-12.decembra môžu presunúť na neskorší termín aj mimo toho, čo povoľuje Súťažný poriadok článok 9. bod 9.1.f). Na odložené kolá (v prípade nášho klubu JEX 4 kolá, U16 jedno dvojkolo) sa určia nové termíny po skončení "lockdownu" - informoval Lukáš Blaško.

Čakáme či dôjde k výnimkám, uvoľneniu opatrení, aby mohol začať tréningový proces pre hráčov a našu mládež na prípravu pre majstrovské zápasy. Uvidíme, či bude dostatočný priestor na prípravu hráčov na jednotlivé zápasy po ukončení lockdownu. Zároveň vás informujeme, že s okamžitou platnosťou, predseda Regionálnej rady Západ Ivan Piovarči rozhodol o prerušení všetkých regionálnych súťaží bez výnimky, a to do dátumu 14.01.2022. Po uvoľnení opatrení bude možné v zmysle dohody medzi klubmi dohrávať odložené zápasy kedykoľvek.