ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE, ÚSPEŠNÝ A ZDRAVÝ ROK 2022

Športový klub 1.FBC Trenčín praje všetkým svojim súčasným aj bývalým hráčom, trénerom, reklamným a mediálnym partnerom, priaznivcom a fanúšikom nášho klubu, rodinám našich hráčov ako aj všetkým florbalistom, florbalistkám, klubom na Slovensku, Slovenskému zväzu florbalu a všetkým športovcom nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťastný, zdravý a úspešný nový rok 2022. Športový klub 1.FBC Trenčín oslavuje v novom roku 17 ročné jubileum založenia svojho klubu.

Miroslav Sága (prezident ŠK 1. FBC TRENČÍN): "Dovoľte mi poďakovať všetkým našim priaznivcom, sponzorom, Mestu Trenčín, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, i rodičom hráčov za ich podporu počas celého roku. Všetkým želáme v mene klubu pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2022. Veríme, že my sme ich svojou prácou nesklamali a že nám zachovajú svoju priazeň aj do budúcnosti."

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ, ZDRAVÝ ROK 2022 !