KLUB PRIPRAVIL PRE MLÁDEŽ LETNÝ ŠPORTOVÝ KEMP

Vedenie Športového klubu 1. FBC Trenčín si vás dovoľuje informovať, že v spolupráci so šéftrénerom klubu Mgr. Jánom Holovkom zrealizuje v termíne 31.7. až 5.8. prípravný florbalový letný kemp, ktorý je určený pre hráčov a hráčky vo vekových kategóriách staršej prípravky U10 až po kategóriu starších žiakov U15 v Relax centre Skalka pri Kremnici. Počas šiestich dní je pre hráčov a hráčky pripravený pestrý športový, zábavný a voľnočasový program. Prihláška na kemp bude každému hráčovi príslušných vekových kategórií odovzdaná na tréningu v prípade záujmu alebo ju nájdete aj v elektronickej podobe na webe TU !

Cena kempu je 250,- € za jednu osobu (možnosť uplatniť si rekreačný poukaz u zamestnávateľa). Termín podania prihlášky je najneskôr do 28. 2. 2022. Termín na úhradu zálohy (splátka č. 1) vo výške 100 € je splatný najneskôr do 31.3.2022 na klubový účet v tvare IBAN SK43 1100 0000 0026 5577 6116. Druhá splátka t.j. doplatok vo výške 150 € je splatný najneskôr do 31.5.2022. Pri platbe je potrebné uviesť zatiaľ svoj súčasný variabilný symbol hráča (novým hráčom od sez. 2021/2022 t.j. príchod od 09/2021 pošleme vygenerovaný variabilný symbol na uvedený kontaktný e-mail), špecifický symbol pre letný kemp je v tvare 28310722 a do poznámky je potrebné uviesť KEMP 1 FBC 22 pre rýchlejšiu identifikáciu platby.

Klub spolu so šéftrenérom mládeže Mgr. Janom Holovkom pripravil a vypracoval "koncepciu na rozvoj športovej prípravy hráčov 1.FBC Trenčín" na obdobie 5 rokov, aby sme sa naďalej rozvíjali a zabezpečili všetkým hráčom čo najlepšie podmienky na športovú prípravu a rozvoj. Klub plánoval Vám ju predstaviť v závere roku, bude to však možné až po uvoľnení opatrení UVZ SR. Budeme vás informovať o termíne stretnutia. Chceme viac zapájať všetkých rodičov do diania v klube, ak bude o to záujem.

Jednou zo zásadných zmien bude letná príprava hráčov mládežníckych kategórií, ktorá odzrkadľuje aktuálne a moderné trendy športovej prípravy. Letnú prípravu odštartujeme už spomínaným florbalovým letným kempom, ktorý bude pravidelnou súčasťou začiatku každej novej sezóny a bude mať význam nielen po športovej ale i adaptačnej stránke k hlbšiemu prepojeniu všetkých kategórii a zlepšeniu komunikácie medzi hráčmi.

Následne bude príprava pokračovať počas celého mesiaca august tréningom v Mestskej športovej hale Trenčín. Z tohto dôvodu Vás prosíme, pokiaľ je to možné, naplánovať si rodinné dovolenky na mesiac júl. Celú letnú prípravu plánujeme zakončiť 1-2 prípravnými turnajmi (okrem prípravky) tak, aby hráči vstupovali do majstrovských zápasov sezóny 2022-2023 z tréningového zaťaženia. Jeden z pilierov prípravy mládeže by mali byť v niektorej kategórii aj dva až tri turnaje počas sezóny v zahraničí pre konfrontáciu s kvalitnými florbalovými klubmi. Závisí však od pandemickej situácie, či nám toto bude umožnené.

Ďakujeme rodičom za podporu klubu v neľahkom období a ak to bude z vašej strany možné aj za poskytnutie a poukázanie 2% z vašich daní pre náš klub.

Tlačivo na poukázanie 2% nájdete tu: VYHLÁSENIE PRÍLOHA

Bližšie informácie o športovom kempe nájdete v prílohe, alebo sa môžete informovať u manažéra klubu Rastislava Timka (0907/ 554 169).